Strona g³ówna · FORUM · FOTO galeria · Wyniki zawodów · Download ( wyniki ) · Dodaj newsaLipiec 22 2018 08:21:08
Nawigacja
Strona g³ówna
FORUM
FOTO galeria
Wyniki zawodów
Download ( wyniki )
Kontakt
Szukaj

Dodaj newsa
Dodaj link
FAQ
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 32530
Ostatni zarejestrowany: GetSpetle
K³opoty Ejdis przed HME

Info za www.onet.pl
Sylwia Ejdys na halowe mistrzostwa Europy do Turynu chcia³a pojechaæ by zrehabilitowaæ siê za nieudany wystêp w pekiñskich igrzyskach. Szykowa³a siê na medal, ale na przeszkodzie stanê³a jej choroba. - W poniedzia³ek podjêli¶my decyzjê o rezygnacji ze startu - poinformowa³a 24-letnia biegaczka.
- Mam nadziejê, ¿e to tylko zwyk³a grypa. Ju¿ w ¶rodowym mityngu w Atenach ¼le siê czu³am, ale my¶la³am, ¿e to zwyk³e przeziêbienie. Dopiero jak przyjecha³am do Spa³y z³ama³o mnie. W niedzielê nie mog³am zasn±æ, a w poniedzia³ek lekarz przepisa³ mi antybiotyk. Nie ma sensu jechaæ do Turynu - powiedzia³a ze ³zami w oczach podopieczna Marka Adamka.

Ejdys ostatnie dni przed wyjazdem do miasta zimowych igrzysk olimpijskich 2006 mia³a spêdziæ na zgrupowaniu w Spale. - Po co mam tu siedzieæ? Jadê do domu... - zakoñczy³a.
Zawodniczka WKS ¦l±ska Wroc³aw jako jedyna lekkoatletka wype³ni³a trzy minima PZLA - na 800, 1500 i 3000 m. Ze startu na pierwszym dystansie zrezygnowa³a od razu, zastanawia³a siê nad rywalizacj± na dwóch pozosta³ych. Decyzjê mia³a podj±æ na miejscu.

- Liczy³em na to, ¿e Sylwia powalczy o srebrny medal, ale w takiej sytuacji nie ma sensu, by jecha³a - skomentowa³ pe³ni±cy obowi±zki szefa szkolenia PZLA Jacek Zamecznik.
Oceny
Tylko dla zalogowanych..

Zaloguj si lub zarejestruj by mc ocenia.

Brak ocen.
Login
Nick

HasoNie jeste zarejestrowany?
Kliknij tutaj aby to zmieni.

Zapomniae haso?
Popro o nowe tutaj.
Losowe zdjcie
OOM0726_065058.jpg
OOM0726_065058.jpg
OOM Szczecin - Dzieñ Drugi
Shoutbox
Musisz by zalogowany by mc pisa w shoutboxie.

Qesy54DMoo
14/09/2014 18:32
[url=http://www.escrimequ
ebec.qc.ca/pic/nike-free-
3.html]nike free 3[/url] [url=http://pdx.com.tr/im
ages/nike-free-3.html]nik
e free 3[/url] [url=http://kameracantasi
.com/images/nik


Qesy54DMoo
14/09/2014 03:04
[url=http://www.friendsof
carterbarron.org/video/fa
ke-ray-bans-for-kids.html
]fake ray bans for kids[/url]


Qesy54DMoo
14/09/2014 01:34
[url=http://www.lnyp.org/
misc/free-ray-ban-vector.
html]free ray ban vector[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 21:04
[url=http://www.flinnsflo
wers.com/mailinglist/fake
-ray-bans-for-cheap.html]
fake ray bans for cheap[/url]


Qesy54DMoo
13/09/2014 17:34
[url=http://wilhos.com/im
ages/designer-louis-vuitt
on.html]designer louis vuitton[/url] [url=http://cumminsengine
ering.com/images/hermes-b
irkin-uk.html]hermes birkin uk[/url] [url=http:


Archiwum
POLECA - LEKKOATLETYKA.com.pl

.profesjonalna fotografia sportowa.


Copyright © 2001-2007
Stronê monitoruje stat24

Number of online users in last 3 minutes Number of online users in last 3 minutes